Fossielvrij feat

Fossielvrij bouwen

De volgende grote duurzaamheidsslag zal zijn het loskomen van fossiele grondstoffen. Fossielvrij bouwen gebeurt met biobased en circulaire materialen, zo wordt er geen beroep gedaan op nieuwe fossiele bronnen.

Details