De Architect Blog – Architectuur met de vier elementen

Onze voorouders bouwden zoveel mogelijk met en in hun natuurlijke omgeving. Dat was het enige dat technisch mogelijk was en daarmee vanzelfsprekend. Naarmate de mens leerde om de natuur te overwinnen, werd hij minder afhankelijk van deze natuur en werden natuurlijke elementen eerder als lastig ervaren. Meer en meer werd er tegen de elementen in gebouwd. Bouwen mèt de elementen kan echter juist fraaie architectuur opleveren.

Bekijk het artikel op de website van De Architect, lees het volledige artikel hieronder of download het artikel als PDF.

September 2011

2011-09-16-De-Architect-Architectuur-met-de-vier-elementen