De Architect Blog – Is Darwin wel duurzaam?

Gefascineerd las ik onlangs in de Volkskrant-online dat we door een te trage evolutie van onze psyche, ons helemaal niet duurzamer kunnen en willen gedragen. We weten allemaal dat we een gedragsverandering moeten doormaken om duurzamer te worden, maar volgens evolutionair psycholoog en hoogleraar Mark van Vugt zit het streven naar duurzaamheid simpelweg niet in de menselijke natuur.

Bekijk het artikel op de website van De Architect, lees het volledige artikel hieronder of download het artikel als PDF.

November 2013

2015-04-01-De-Architect-Inspiratie-voor-de-architect