De Architect Blog – Rijksmonument Jachthuis Beukenrode: een ecologische restauratie onder de loep

Beukenrode is een 19de eeuws landgoed gecentreerd rond het Jachthuis Beukenrode. Een fraai rijksmonument, in 1872 gebouwd door de familie Kneppelhout. Het toenmalige ‘Nieuw-Sterkenburg’ werd gebouwd in Neo-Renaissancistische stijl met Italiaanse motieven. Het omliggende landgoed is indertijd ontworpen door Copijn. Het huis is particulier bewoond tot 1950, toen de Broeders van Onze Lieve Vrouwe van Lourdes er een internaat vestigden. In de jaren 80 heeft de Sint Augustinusstichting het beheer van de Broeders overgenomen.

Bekijk het artikel op de website van De Architect, lees het volledige artikel hieronder of download het artikel als PDF.

Mei 2014

2014-05-13-De-Architect-Rijksmonument-Jachthuis-Beukenrode-een-ecologische-restauratie-onder-de-loep