In dit artikel voor architectenplatform De Architect geeft Daan Bruggink een vervolg aan een actuele discussie rond circulariteit. Het begrip kent veel meer dimensies en is een stuk complexer dan algemeen verondersteld. Om tot een waarlijk circulaire manier van bouwen te komen moeten alle materialen, producten en dus ook gebouwen zo ontworpen worden dat ze opnieuw als grondstof gebruikt kunnen worden.

Blog-–-Waarlijk-duurzame-of-waarlijk-natuurlijke-architectuur_-De-Architect