Duurzaamgebouwd.nl – Moore green building!

Het vooraanstaande Amerikaanse datakantoor Dodge Data & Analytics is gespecialiseerd in de bouwsector en kwam onlangs met de World Green Building Trends 2016. We zien allemaal het duurzaam bouwen groeien – dat is ook een van de conclusies van het onderzoek – maar je kunt er wel een paar interessante zaken uit halen. 

green building 01

‘Grofweg kunnen we stellen dat de wereldwijde groei van het groene bouwen om de 3 jaar verdubbelt.’

Het is uiteraard van belang om de meest recente data en trends te weten op het gebied van duurzaam bouwen. Professionele partijen en overheden nemen dat vaak als leidraad. Het rapport is vrij grondig te werk gegaan: wereldwijd hebben ze meer dan 1.000 deelnemers uit 69 landen gepolst. Het is een vervolg op hun World Green Building Trends rapport uit 2013. Als je die naast elkaar legt, zie je meteen dat groen bouwen de bouw aan alle kanten blijft beïnvloeden: niet alleen in Westerse landen, maar eveneens in opkomende economieën. Die kunnen het meteen goed doen.

Verdubbeling om de 3 jaar

Grofweg kunnen we stellen dat de wereldwijde groei van het groene bouwen om de 3 jaar verdubbelt. Groen bouwen tipt dus aan de Wet van Moore, de oprichter van Intel die 50 jaar geleden stelde dat iedere 2 jaar de rekenkracht van computers verdubbelt. Tot nu toe blijkt dat waar, echter lopen de computerbouwers nu tegen fysieke natuurkundige barrières aan. Groen bouwen heeft geen fysieke natuurkundige barrière en ik verwacht dat die groei alleen maar sneller zal gaan.

green building 02 stroke

We zien namelijk dat juist de opkomende economieën in landen als Brazilië, India, Saoedi-Arabië en Zuid-Afrika een groene groei maken, die tussen het 2- en 6-voudige is van huidige verduurzaming van de bouwsector. In westerse landen als de VS, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wordt een groei van 60% voorspeld in 2018.

green building 03

Interessant om te zien dat we in 2008 we met zijn allen voornamelijk nog groen gingen bouwen ‘voor het milieu’. In 2015 doen we dat met name, omdat de klant erom vraagt en de milieuregels aangescherpt zijn. Dit bovenstaande tabel is voor mij de belangrijkste uit het rapport. Ik heb zeker niet de illusie dat de grote heren van deze wereld uit een soort morele overtuiging hun gebouwen meer duurzaam of biobased willen maken. Maar als de wet het eist, of beter: als de klant erom vraagt en ze er dus geld mee kunnen verdienen, dan gaan ze het vanzelf doen!

Groene gebouwen als wereldwijde trend

De algehele conclusie uit het rapport is dat groen gebouw al op grote schaal wereldwijd gebeurd en er een sterke groei te verwachten is in de meeste landen, maar in het bijzonder in de opkomende economieën. De bevindingen tonen aan dat groene gebouwen een wereldwijde trend vormen.

Dat zien we ook bij de DGBC met de groei van het aantal uitgereikte certificaten. In 2012 zijn er 37 BREEAM-NL nieuwbouwcertificaten uitgereikt, in 2015 bijna 100. Interessant om te zien dat bij 70% van de grote nieuwbouwprojecten gebouwd wordt met BREEAM-NL. Duurzaam bouwen wordt de standaard.

green building 04 stroke

Gebruik fossiele brandstoffen voorkomen

In de wereldlijke vergroening van de bouwsector gaat de meeste aandacht nog naar energiebesparing en voorkomen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Ook daar zullen we zien dat de volgende stap het loskomen van fossiele bouwmaterialen is en zullen we de komende decennia een grote ontwikkeling zien op het gebied van biobased materialen.

Wat remt de verdere groei nog? Dat varieert uiteraard per land. Hogere investeringskosten is een top-3 notering in 11 van de 13 genoemde landen. Met name in de VS. In opkomende landen als Brazilië, Colombia, India en Polen is met name het politieke bewustzijn en gebrek aan politieke steun een rem. In westerse markten als Australië en het Verenigd Koninkrijk heerst de perceptie dat groen bouwen met name is bedoeld voor high-end projecten.

Tot slot lezen we ook dat het besef steeds groter wordt dat groen bouwen gewoon een businesscase is. Groen bouwen heeft heel duidelijk zowel positieve financiële als zakelijke gevolgen. Groene gebouwen zijn veel en veel zuiniger in gebruik dan traditionele gebouwen. Verwacht wordt zo’n 14% te besparen op gebruikskosten voor nieuwbouw en 13% bij renovatieprojecten. Nog interessanter is dat er wereldwijd een stijging van 7% in waarde van een duurzaam en groen gebouw verwacht wordt.

Hoezo duurder bouwen?

Duurzaam Gebouwd logo

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op Duurzaamgebouwd.nl