Monumenten duurzaam restaureren

Oude gebouwen spreken tot de verbeelding. Grote aantallen toeristen stromen ieder jaar weer naar Europese hoofdsteden om de authentieke historische sfeer van monumentale stadscentra te beleven. Moderne steden die bestaan uit hoogbouw en betonnen woningblokken, kijken met enige jaloezie naar de organisch gegroeide oude steden.

Duurzaam restaureren 01

De waarde van het in stand houden van historische gebouwen is direct tastbaar en significant

Of je nu gaat hergebruiken, herbestemmen, renoveren of restaureren, het handhaven van oude gebouwen heeft grote duurzame voordelen. De stedelijke geschiedenis blijft zichtbaar en fysiek aanwezig in de vorm van monumentale of industriële gebouwen. Ook de verschillende bouwperiodes blijven zichtbaar wat de architectuur van de stad verrijkt en diepgang geeft.

Duurzaam restaureren 02

Herbestemmen

Herbestemmen biedt vaak uitkomst wanneer de oorspronkelijke functie van een gebouw niet meer past in de huidige omstandigheden. Het speelt ook in op sociale duurzaamheid: de sociale structuren, gemeenschapszin en betrokkenheid die een wijk of gebied met het gebouw verbinden gaan niet verloren. Bovendien vormt het herbestemmen van een historisch gebouw niet zelden een impuls voor de stedelijke omgeving.

Duurzaam restaureren 03

Handhaven > nieuwbouw

Qua duurzaamheid en toekomstbewustheid zijn de voordelen van het in stand houden van het bestaande gebouw talrijk vergeleken met nieuwbouw. Oude gebouwen zijn veelal over-gedimensioneerd doordat onze vriend de computer nog niet alles op pure efficiëntie berekende. Hierdoor zijn ze vaak veel sterker dan je verwacht. Bovendien geldt vaak: hoe ouder het gebouw, hoe minder ‘foute’ materialen. Het gebruik van deze materialen hebben we pas later ingebracht in de bouw. Dus hoe meer je restaureert, hoe meer je kiest voor oude en ‘goede’ materialen. Verder betekent niet voor nieuwbouw kiezen ook minder bouwverkeer in het stedelijk gebied. Duurzaam renoveren is ook energiezuiniger. De energiekosten en CO2 belasting van slopen en nieuw energiezuinig bouwen zijn altijd vele malen hoger, hoe energiezuinig je ook bouwt.

Duurzaam restaureren 04

Balans

Ons bureau streeft tijdens een restauratieproject naar het vinden van een juiste balans tussen verduurzaming en historische waarde. Enerzijds is er de verantwoorde verduurzaming van het gebouw door middel van biobased materialen, het beperken van de energievraag en nieuwe energieopwekking uit hernieuwbare bronnen. Anderzijds is er het zorgvuldig inventariseren, vastleggen en intact houden van de culturele en historische waarde van het gebouw.

Duurzaam restaureren 05

In de komende weken zullen op dit blog dieper ingaan op het duurzaam restaureren van gebouwen en monumenten met historische waarde. Hierbij zullen verschillende bouwwijzen en materiaalkeuzes toegelicht worden met praktijkvoorbeelden, onder andere uit ons huidige restauratieproject van het Jachthuis Beukenrode te Doorn.

Je kan eerdere blogs over ecologisch herbestemmen en restaureren lezen op De Architect: Ecologische herbestemmen en Ecologisch restaureren