Ecologische basisschool De Verwondering uitgeroepen tot meest duurzame project van Nederland

Logo Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards

De jury voor de Duurzaam Bouwen awards: “De Verwondering is een inspirerend voorbeeld van duurzaam maatschappelijk vastgoed op een zeer hoog niveau en in de breedste zin van het woord. Niet alleen door de keuze van natuurlijke materialen, systemen en bouwmethoden, maar ook door de ontwerpfilosofie. Leerlingen zien zelf hoe hun school is gebouwd, welke materialen zijn toegepast en hoe het van energie wordt voorzien. Het natuurinclusieve schoolplein is een ecosysteem op zich, met veel nestgelegenheden voor vogels en insecten, lokale flora en zelfs een kleine baai. Het project is niet alleen een inspiratie voor de leerlingen én medewerkers van de school, maar ook voor de rest van Nederland.”

Gouden Kikker

De Gouden Kikker wordt door de stichting Duurzaam Bouwen Awards uitgereikt aan het meest duurzame project van Nederland. Duurzaam Gebouwd, W/E adviseurs, abcnova en FSC Nederland zijn de initiatiefnemers voor de awards die tot stand komen dankzij ondersteuning van Bouwend Nederland en het ministerie van BZK. De vorige editie in 2020 werd gewonnen door de Triodos Bank in Zeist naar ontwerp van RAU Architects.

Orga Architect De Verwondering 040 ©orga Architect

De Verwondering is het eerste voorbeeld van een nieuwe generatie biofilische schoolgebouwen waarin de krachtige stimulans van natuurlijke principes op het leervermogen wordt erkent en benut. Gebouwen waarin de identiteit en intelligentie van onze kinderen groeit en vorm krijgt moeten zo ontworpen worden dat kinderen optimaal kunnen leren en gedijen. In deze school is de natuur in al haar vormen geïntegreerd in de onderwijsomgeving. Dat levert enorme positieve effecten op voor de gezondheid, gesteldheid, concentratie en leervermogen van onze kinderen.

In een korte video vertellen architect Daan Bruggink en schooldirecteur Paula van Kuijk meer over het gebouw: