Winst in biobased prijsvraag

De Rijksbouwmeester schreef een prijsvraag uit voor een stedenbouwkundig plan voor Oirschot genaamd ‘Een nieuwe bouwcultuur’, bedoeld om het biobased en natuurinclusief bouwen te stimuleren. Volgens het College van Rijksadviseurs is er een sleutelrol weggelegd voor de inzet van biobased bouwmaterialen zoals hout, hennep, vlas, lisdodde, bamboe, stro en zeewier.

In een team met naast ORGA o.a. stedenbouwkundig bureau De Urbanisten en de landschapsarchitecten van Copijn werd het plan ‘Nieuwe Oogst’ ontwikkeld waarin het typerende ‘kamerlandschap’ rond Oirschot productief wordt gemaakt voor de biobased bouwcultuur. Een deel van het bouwmateriaal voor de nieuwe woningen wordt lokaal verbouwd en geoogst op een manier die bijdraagt aan de biodiversiteit en een gezonde bodem. Uit de 70+ inzendingen die aanvankelijk deelnamen werd ‘Nieuwe Oogst’ en twee andere plannen geselecteerd en de tijd gegund om het in nader detail uit te werken. En uiteindelijk werd ‘Nieuwe Oogst’ op 6 oktober tot winnaar uitgeroepen!

Stedebouwkundig Plan Nieuwe Oogst Oirschot
Impressie van het stedenbouwkundig- en landschapsplan voor het gebied De Kemmel bij Oirschot (Illustratie door De Urbanisten)

De jury sprak van een ‘sterke, integrale inzending met een overtuigende inclusieve benadering. De ontwerpers van het winnende plan Nieuwe Oogst willen cultuur en natuur opnieuw in harmonie brengen. We achten de kans op realisatie van dit plan het grootst en hebben hoge verwachtingen van de beleving en de educatieve werking die ervan uit kan gaan.’

‘Biobased bouwen klinkt misschien voor heel veel mensen futuristisch.’ zegt Wethouder Van de Ven van de gemeente Oirschot. ‘Maar het plan heeft ons, de politiek en de inwoners er denk ik minder angstig voor gemaakt. Het laat heel duidelijk zien wat je vandaag al kunt doen op het gebied van duurzaamheid en milieuverantwoord bouwen.’ 

Impressie Plan Nieuwe Oogst Oirschot
Impressie uit het stedenbouwkundig plan ‘Een Nieuwe Oogst’ (Illustratie door A2 studio)

Ons winnende plan voor een biobased woonwijk legt focust op een regeneratief economisch model met oplossingen voor klimaatproblemen rond stikstof en CO2. Het plan stelt boeren een transitie voor naar het telen van vezelgewassen voor gebruik in de bouw en biedt hen zo realistische nieuwe perspectieven. De gemeente Oirschot en ontwikkelaar Kalliste stelden bij de bekendmaking al een vervolgtraject in het vooruitzicht en we kunnen niet wachten om het plan in de praktijk te gaan brengen!

Impressie 3 Plan Nieuwe Oogst Oirschot
Wonen en bouwen in nauwe band met de natuur. Enkele van de woning typologieën uit het plan ‘Een Nieuwe Oogst’ (Illustratie: ORGA architect).

Het multidisciplinaire team achter ‘Nieuwe Oogst’ bestaat uit:

  • Stedebouw en architectuur: De Urbanisten, ORGA architect en Level of Detail Architecten
  • Landschapsarchitectuur en ecologie: Copijn en Atelier Veldwerk
  • Sociale biotopen: Atelier Veldwerk, Beyond Now en AM
  • Duurzame businesscase: AM, LoD Architecten, Alba Concepts en De Natuurverdubbelaars