De Rijksbouwmeester schreef een prijsvraag uit voor een stedenbouwkundig plan voor Oirschot genaamd ‘Een nieuwe bouwcultuur’, bedoeld om het biobased en natuurinclusief bouwen te stimuleren. Volgens het College van Rijksadviseurs is er een sleutelrol weggelegd voor de inzet van biobased bouwmaterialen zoals hout, hennep, vlas, lisdodde, bamboe, stro en zeewier.

Stedebouwkundig Plan Nieuwe Oogst Oirschot
Impressie van het stedenbouwkundig- en landschapsplan voor het gebied De Kemmel bij Oirschot (Illustratie door De Urbanisten)

In een team met naast ORGA o.a. stedenbouwkundig bureau De Urbanisten en de landschapsarchitecten van Copijn werd het plan ‘Een Nieuwe Oogst’ ontwikkeld waarin het typerende ‘kamerlandschap’ rond Oirschot productief wordt gemaakt voor de biobased bouwcultuur. Een deel van het bouwmateriaal voor de nieuwe woningen wordt lokaal verbouwd en geoogst op een manier die bijdraagt aan de biodiversiteit en een gezonde bodem. Uit de 70+ inzendingen die aanvankelijk deelnamen werd ‘Een Nieuwe Oogst’ en twee andere plannen geselecteerd en de tijd gegund om het in nader detail uit te werken. 

Impressie Plan Nieuwe Oogst Oirschot
Impressie uit het stedenbouwkundig plan ‘Een Nieuwe Oogst’ (Illustratie door A2 studio)

De plannen van de drie finalisten zijn inmiddels op een tentoonstelling in Oirschot gepresenteerd aan het publiek. En onlangs zijn de drie teams ook langs geweest bij een vakjury om de plannen mondeling toe te lichten. Nu zijn we in afwachting van de uitslag. Spannend!

Impressie 3 Plan Nieuwe Oogst Oirschot
Wonen en bouwen in nauwe band met de natuur. Enkele van de woning typologieën uit het plan ‘Een Nieuwe Oogst’ (Illustratie: ORGA architect).

Het multidisciplinaire team achter ‘De Nieuwe Oogst’ bestaat uit:

  • Stedebouw en architectuur: De Urbanisten, ORGA architect en Level of Detail Architecten
  • Landschapsarchitectuur en ecologie: Copijn en Atelier Veldwerk
  • Sociale biotopen: Atelier Veldwerk, Beyond Now en AM
  • Duurzame businesscase: AM, LoD Architecten, Alba Concepts en De Natuurverdubbelaars