De insteek voor dit particuliere woonproject in Harmelen was om het bestaande, verrommelde boerenerf met een woonhuis en diverse schuren binnen het bestaande bouwvlak te vervangen voor een duurzame ecologische woning met een nieuw bijgebouw. Op de naastgelegen agrarische gronden leggen de opdrachtgevers een groenzone aan passend in het groene hart waarbij de doorkijk en verbinding met het Vijverbos centraal staat.

Orga Architect Woonhuis Harmelen007

De langgerekte en lage bestaande woning die de vorm van een varkensschuur had is vervangen voor een speels houten ensemble. Het ontwerp voor deze moderne ecologische woning vormt duidelijk het hoofdgebouw op het terrein. Een van de bestaande stenen bijgebouwen is behouden om ondersteundende functies in onder te brengen en de overige bouwwerken in de vorm van schuren/stallen, overkapping en bijhuis zijn gesloopt. 

Orga Architect Woonhuis Harmelen009

Het hoofdgebouw bestaat uit meerdere volumes, een hogere volume en een tweetal lagere volume aan de straat- en tuinzijde. Het lagere volume maakt integraal onderdeel uit van het hogere volume; in functie en in esthetica. Deze ruimte is het verlengde van de woonkamer. 

Orga Architect Woonhuis Harmelen008

Het speelse karakter van de volumes is verstrekt door de gevelafwerking. Verticale geveldelen van diverse breedten in een frisse hout tint zijn gecombineerd met de leien dakafwerking die af en toe doorgetrokken wordt tot maaiveld. Achter de houten omkaderingen van de dakverstekken gaan goten en hemelwaterafvoeren schuil. Simpele raamopeningen geven bijzondere kijkjes en vergezichten op de natuur in de omgeving.

Orga Architect Woonhuis Harmelen013

Projectteam:

  • Projectarchitect: Aafke van Dijk
  • Opdrachtgever: Corinna & Oscar
  • Aannemer: Bouwbedrijf Van Engen
  • Energieadviseur: H2O Installatiegroep
  • Constructeur: B2CO
  • Interieurontwerp: Interior People

De foto’s zijn gemaakt door Robert Koelewijn in opdracht van Bouwbedrijf Van Engen.