Zorginstelling Aveleijn is voornemens om in Wierden een biofilische woonzorgvoorziening te realiseren met 32 wooneenheden voor de begeleiding van volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking. De basis van het ontwerp wordt gevormd door 40 bouwstenen uit het Aveleijn woonconcept die vervolgens door ORGA verder zijn uitgewerkt met natuurlijk principes en biobased bouwmethoden om er vervolgens een gebouw mee te vormen. Naast de woningen zal het complex gaan beschikken over gemeenschappelijke huiskamers, personeelsruimtes en multifunctionele ruimtes voor recreatie en dagbesteding.

Orga Architect Woonzorgvoorziening Aveleijn 002

De locatie is een ca. 7300 m2 groot glooiend perceel en laat zich kenmerken door de vele bomen. Er staan onder andere twee monumentale beuken die het karakter van de locatie bepalen en de toegangspoort vormen tot het terrein.
Een andere karakteristiek factor is het hoogteverschil op de kavel wat met zich meebrengt dat bijzondere aandacht geschonken gaat worden aan de waterberging op het perceel.

De band met de omliggende natuur opzoeken is het hoofduitgangspunt van het ontwerp voor de nieuwbouw. Om die reden geeft het ontwerp het gebouw een alzijdig karakter en gaan binnenruimtes op allerlei manieren de relatie aan met het omringende groen. De verschillende openingen van het gebouw zijn als entrees vormgegeven met transparante gevels van maaiveld tot daklijn. De paden van de omliggende parksetting lopen door in een open ‘groene kamer’ in het hart van het interieur.

Orga Architect Woonzorgvoorziening Aveleijn 003

Uiteraard wordt er in een gebouw van dit type veel aandacht besteed aan gezondheidsaspecten. Via het aanbrengen van verschillende biofilische attributen wordt een ‘healing environment’ gecreëerd met een schoon binnenklimaat, heldere door daglicht verlichte ruimtes, rustgevende groen- en kunstelementen. Opdrachtgever en ontwerpers waren het al eens dat het omliggende park evenzeer als woonomgeving moet worden gezien als het interieur van het gebouw. Een natuurlijke geheel van binnen en buiten, gunstig voor het welzijn van zowel de bewoners als het personeel.

Projectteam:

  • Projectarchitecten: Steven van Leeuwen, Daan Bruggink, Lex van Ewijk
  • Opdrachtgever: Stichting Aveleijn 
  • Energieadviseur: PH bouwadvies
  • Constructeur: IMd