Boerderij van Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is eigenaar van een 19e eeuwse boerderij genaamd Klein Mesham, gelegen aan de rand van landgoed Hackfort. Dit gemeentelijk monument wordt op duurzame wijze verbouwd waarbij ORGA architect zorgt voor ecologisch advies en het ontwerp van de verbouwing.

Boerderij Natuurmonumenten 01

Door historische gebouwen duurzaam te herbestemmen blijven ze behouden en kunnen ze op een moderne manier gebruikt worden

Een duurzame restauratie van een oud gebouw begint altijd met een bouwhistorisch onderzoek waarbij de culturele waarde van de locatie wordt vastgesteld. In dit project werd het onderzoek uitgevoerd door bureau De Fabryck uit Utrecht. In een dergelijk onderzoek worden alle elementen op de locatie gedateerd zodat duidelijk word wat nu oorspronkelijk (historisch) is en wat eventueel in latere perioden is toegevoegd. Zo werd bijvoorbeeld duidelijk dat de boerderij en het bakhuisje gebouwd zijn rond 1844 en de stal pas na 1950.

Boerderij Natuurmonumenten 02

Leren knikker

Bij de inventarisatie van de locatie vonden we deze afdruk. Een mooi stukje tastbare geschiedenis Je ziet meteen een beeld voor je van een paar jongens die stiekem binnen een leren knikker rondtrappen als pa en ma niet thuis zijn.

Boerderij Natuurmonumenten 03

Zorgvuldige ingrepen

Als eenmaal de historische waarde van het gebouw aangeduid is dan weten we ook welke ingrepen gedaan kunnen worden bij de restauratie zonder de dat deze waarde aangetast wordt. In Klein Mesham bevinden zich bijvoorbeeld nog de oorspronkelijke muren en dakconstructie. Nu is het bij een duurzame restauratie natuurlijk wel de bedoeling om het energieverbruik laag te houden. Een houtskelet voorzetwand opgevuld met houtvezel isolatiemateriaal biedt een degelijke isolatielaag zonder de muur te beschadigen.

Boerderij Natuurmonumenten 04

Lokaal hout

Hetzelfde isolatiemateriaal wordt gebruikt om het dak te isoleren. De kozijnen zijn over de jaren zozeer beschadigd door weer en wind dat ze vervangen moesten worden. De nieuwe kozijnen zijn gemaakt uit hout van Natuurmonumenten zelf en zorgen voor een sterk verbeterde tochtdichting. Voor al het hout dat gebruikt wordt in het project geldt dat het afkomstig is uit lokale houtwinning van Natuurmonumenten zelf: de vloeren, de trap, de wand- en dakbekleding, enz. De nieuwe keuken die is ingebouwd bestaat uit Ecoboard, een plaat die geperst wordt uit plantaardig restmateriaal zoals stro en riet en een natuurlijk bindmiddel.

Boerderij Natuurmonumenten 05

Houtstook

Voor verwarming van het interieur zorgt een efficiënt systeem van vloerverwarming dat gevoed wordt door een kachel in het bakhuisje waarin houtpellets gestookt worden. Zo krijgt het bakhuisje een nuttige functie en wordt er in het hoofdgebouw ruimte bespaard omdat er geen stookkamer voor de kachel hoeft te worden ingericht.

Boerderij Natuurmonumenten 06

Grote interesse

De ecologische restauratie zal gaan resulteren in een rustieke huurwoning tussen de weilanden rond Vorden waarin comfort, gezond wonen en historie samenkomen. Het lijkt erop dat Natuurmonumenten geen probleem zal hebben om bewoners te vinden want er hebben zich inmiddels meer dan 80 mensen gemeld die er begin 2015 in willen trekken.