biophilic 006

Biophilic wijst op de ingeboren biologische en emotionele behoefte van mensen om in contact te zijn met de natuur. ‘Dat klinkt wat zweverig’ zal u misschien denken. Maar onderzoek toont aan dat biofilische woon- en werkomgevingen positieve effecten hebben op gezondheid en welzijn. Bedrijfsmatig interessant want gezonde werknemers zijn productiever, met hogere winstcijfers als resultaat.

Biophilic wijst op de ingeboren biologische en emotionele behoefte van mensen om in contact te zijn met de natuur. ‘Dat klinkt wat zweverig’ zal u misschien denken. Maar onderzoek toont aan dat biofilische woon- en werkomgevingen positieve effecten hebben op gezondheid en welzijn. Bedrijfsmatig interessant want gezonde werknemers zijn productiever, met hogere winstcijfers als resultaat.

biophilic 006

Biophilic design benut de gezondheidsvoordelen van de biologische band tussen mens en natuur

Ontwerpen op basis van biofilische uitgangspunten betekent het versterken van contact tussen mens en natuur door elementen van de natuur, natuurlijke patronen of omstandigheden te verwerken in de gebouwde omgeving. Onderzoeken op het gebied van de neurowetenschappen en milieupsychologie laten zien dat omgevingen met biophilic design leiden tot minder stress, beter waarnemingsvermogen en een positievere gemoedtoestand. De toepassingsmogelijkheden bij het ontwerpen van scholen, kantoren, hotels en pleinen zijn talrijk.

Biophilic design benut de gezondheidsvoordelen van de biologische band tussen mens en natuur

Ontwerpen op basis van biofilische uitgangspunten betekent het versterken van contact tussen mens en natuur door elementen van de natuur, natuurlijke patronen of omstandigheden te verwerken in de gebouwde omgeving. Onderzoeken op het gebied van de neurowetenschappen en milieupsychologie laten zien dat omgevingen met biophilic design leiden tot minder stress, beter waarnemingsvermogen en een positievere gemoedtoestand. De toepassingsmogelijkheden bij het ontwerpen van scholen, kantoren, hotels en pleinen zijn talrijk.

biophilic 02
biophilic 02
biophilic 03
 • Bedrijven: Personeel is 90% van de bedrijfskosten

 • Zorg: Korter verblijf en lager medicijnverbruik

 • Winkels: Klant is bereid tot wel 25% meer te betalen

 • Onderwijs: Kinderen leren 20% sneller

 • Vastgoed: Gezonde gebouwen hebben hogere verkoopwaarde

Bedrijven: Personeel is 90% van de bedrijfskosten

Zorg: Korter verblijf en lager medicijnverbruik

Winkels: Klant is bereid tot wel 25% meer te betalen

Onderwijs: Kinderen leren 20% sneller

Vastgoed: Gezonde gebouwen hebben hogere verkoopwaarde

biophilic 03

Grote impact

In de eerste plaats verdient biophilic design de aandacht omdat iedereen in een zo gezond mogelijke omgeving zal willen wonen of werken. Maar ook bedrijfsmatig mag het positieve effect niet onderschat worden. Gezonde werknemers zijn productiever en minder vaak ziek. En als u dan daarbij bedenkt dat personeelskosten gemiddeld maar liefst 90% van de totale bedrijfskosten bedragen. Een snelle rekensom:

 • 10% minder energiekosten = 0,1% lagere bedrijfskosten
 • 10% minder huur = 0,9% lagere bedrijfskosten
 • 10% minder personeelskosten = 9% lagere bedrijfskosten!

Grote impact

In de eerste plaats verdient biophilic design de aandacht omdat iedereen in een zo gezond mogelijke omgeving zal willen wonen of werken. Maar ook bedrijfsmatig mag het positieve effect niet onderschat worden. Gezonde werknemers zijn productiever en minder vaak ziek. En als u dan daarbij bedenkt dat personeelskosten gemiddeld maar liefst 90% van de totale bedrijfskosten bedragen. Een snelle rekensom:

 • 10% minder energiekosten = 0,1% lagere bedrijfskosten
 • 10% minder huur = 0,9% lagere bedrijfskosten
 • 10% minder personeelskosten = 9% lagere bedrijfskosten!
biophilic 004
biophilic 004

Onderzoek

De onderzoekers van Terrapin Bright Green onderscheiden 14 aspecten van biophilic design die grofweg zijn in te delen in drie categoriën: het direct ervaren van natuur, het indirect ervaren van natuur en het ervaren van ruimte. Tevens brengen zij in beeld welke specifieke positieve effecten deze aspecten hebben. Het gaat wat te ver om dat hier allemaal op te sommen maar de kans is groot dat we hier later nog een keer nader op in gaan.

biophilic 05

Het onderzoeksbureau Terrapin Bright Green uit New York houdt zich bezig met analyses van duurzaam ontwerpen. Zij doen al jaren diepgaand onderzoek naar biophilic design.

Onderzoek

De onderzoekers van Terrapin Bright Green onderscheiden 14 aspecten van biophilic design die grofweg zijn in te delen in drie categoriën: het direct ervaren van natuur, het indirect ervaren van natuur en het ervaren van ruimte. Tevens brengen zij in beeld welke specifieke positieve effecten deze aspecten hebben. Het gaat wat te ver om dat hier allemaal op te sommen maar de kans is groot dat we hier later nog een keer nader op in gaan.

Het onderzoeksbureau Terrapin Bright Green uit New York houdt zich bezig met analyses van duurzaam ontwerpen. Zij doen al jaren diepgaand onderzoek naar biophilic design.

biophilic 05

Toepassing

De ideeën van biophilic design zijn een bron van inspiratie voor ons bureau. Onze visie op natuurlijk materiaalgebruik en de elementen van biofilisch ontwerpen versterken elkaar. Naast deze synergie spreekt ook de nadruk op een integraal ontwerpen ons erg aan. Alleen een goede samenwerking tussen architect, interieurontwerper en landschapsarchitect kan resulteren in een optimale biofilische omgeving. De voordelen zijn concreet en evident, zowel voor de mens als voor de portemonnee.

Toepassing

De ideeën van biophilic design zijn een bron van inspiratie voor ons bureau. Onze visie op natuurlijk materiaalgebruik en de elementen van biofilisch ontwerpen versterken elkaar. Naast deze synergie spreekt ook de nadruk op een integraal ontwerpen ons erg aan. Alleen een goede samenwerking tussen architect, interieurontwerper en landschapsarchitect kan resulteren in een optimale biofilische omgeving. De voordelen zijn concreet en evident, zowel voor de mens als voor de portemonnee.