Biobased 001

Biobased architectuur

Natuurlijk bouwen is het fundamentele principe van ORGA architect. Zeker nu het fossiele tijdperk zijn einde nadert is gebruik van biobased materialen een must. Alleen deze materialen zijn immers vanuit het oogpunt van een circulaire economie daadwerkelijk circulair.

Circulariteit gaat over het sluiten van kringlopen. Op planten gebaseerde materialen groeien op natuurlijke wijze, nemen CO2 op, worden toegepast in een bouwwerk en kunnen na de levensduur van het gebouw weer worden opgenomen in de natuur.

Een biobased architectuur, zonder virgin fossiele grondstoffen, schadelijke stoffen en volledig voorzien van schone fossielvrije energie. Dat is de architectuur van de toekomst.

Biobased is circulair - ORGA architect

De logica

Droog beschouwd is natuurlijk bouwen ook gewoon enorm logisch. Biobased materialen zijn gebaseerd op miljoenen jaren van productontwikkeling. Geen enkel technisch of chemisch bouwmateriaal is zodanig getest en doorontwikkeld als bijvoorbeeld hout, vlas of hennep. De natuur heeft in feite in de loop van de evolutie voor ons de meest efficiënte bouwmethoden en materialen geselecteerd en ontwikkeld. ORGA architect benut deze optimale eigenschappen niet alleen door er gebouwen mee te ontwerpen maar ook door een wijder gebruik in de Nederlandse bouw te bepleiten en aan te jagen.

Afb 6 Impressie 3 Plan Nieuwe Oogst Oirschot

Winst in biobased prijsvraag Rijksbouwmeester

De Rijksbouwmeester en de gemeente Oirschot schreven een prijsvraag uit voor ‘Een nieuwe bouwcultuur’ in Oirschot, bedoeld om het biobased en natuurinclusief bouwen te stimuleren. ORGA diende samen met een divers team het winnende plan in waarin we laten zien hoe deze nieuwe bouwcultuur voor 95% biobased kan zijn. Ons winnende plan voor een biobased woonwijk legt focust op een regeneratief economisch model met oplossingen voor klimaatproblemen rond stikstof en CO2.

Impressie Een Nieuwe Oogst Oirschot - ORGA architect

Het plan stelt boeren een transitie voor naar het telen van vezelgewassen voor gebruik in de bouw en biedt hen zo realistische nieuwe perspectieven. ORGA heeft dit model samen met De Urbanisten en Copijn concreet uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan voor de gemeente Oirschot. Daarbij werden we ondersteund door LoD architecten, AM, Alba Concepts, De Natuurverdubbelaars, Atelier Veldwerk en Beyond Now.

LEES MEER OVER DE INZENDING

Orga Architect Biobased 001

Bouwgewassen

Bouwgewassen zijn onmisbaar om te voldoen aan de grote vraag naar biobased materialen in een duurzaam Nederland. Houtbouw, natuurlijke materialen en biobased architectuur vonden al geleidelijk aan ingang in de Nederlandse bouwwereld, maar de laatste jaren lijkt er een versnelling en schaalvergroting plaats te vinden, aangevuurd door de klimaatverandering.

LEES HET ARTIKEL

Orga Architect Biobased 003

Top 7 biobased bouwmethoden

Fossiel bouwen verbruikt schaarse grondstoffen of veroorzaakt veel CO2 uitstoot. Voor een biobased bouwmethode geldt dat niet. Massaal overgaan op meer ecologische bouwtechnieken is dan ook onvermijdelijk. Om wat meer inzicht te bieden hebben we de beste natuurlijke bouwmethoden op een rijtje gezet.

LEES MEER OVER DE TOP 7

Orga Architect portfolio

Projecten

ORGA architect heeft in de loop der jaren tal van natuurlijke gebouwen ontworpen, variërend van woonhuizen tot praktijkgebouwen tot scholen. Eigenlijk geldt voor al onze ontwerpen dat ze voor 80 of meer procent uit biobased materialen bestaan. Browse gerust eens door ons portfolio voor wat inspiratie.

BEKIJK HET PORTFOLIO