biophilic 006

Biophilic design

Biophilic design speelt in op de ingeboren behoefte van de mens om in contact te staan met de natuur. ‘Dat klinkt wat zweverig’ zal je misschien denken. Maar onderzoek toont aan dat een biofilische omgeving stress verlaagt en zo positief werkt op de gezondheid van de gebruikers. Bedrijfsmatig interessant want gezonde werknemers zijn productiever, met hogere winstcijfers als resultaat.

Biophilic design benut de gezondheidsvoordelen van de biologische band tussen mens en natuur

Biofilisch ontwerpen versterkt het contact tussen mens en natuur door elementen van de natuur te verwerken in de gebouwde omgeving. Onderzoeken op het gebied van de neurowetenschappen en milieupsychologie laten zien dat omgevingen met biophilic design leiden tot minder stress, beter waarnemingsvermogen en een positievere gemoedstoestand. De laatste jaren zien we dan ook dat deze ontwerpvisie op talrijke gebieden wordt toegepast, bijvoorbeeld in de  ontwerpen van scholen, kantoren en hotels.

Biophilic design | Biofilisch ontwerp

Biophilic design werkomgeving

Impact biophilic design

  • Bedrijven: Personeel is 90% van de bedrijfskosten
  • Zorg: Korter verblijf en lager medicijnverbruik
  • Winkels: Klant is bereid tot wel 25% meer te betalen
  • Onderwijs: Kinderen leren 20% sneller
  • Vastgoed: Gezonde gebouwen hebben hogere verkoopwaarde

Grote impact

Natuurlijk hoort iedereen in een zo gezond mogelijke omgeving te wonen of te werken. Alleen daarom al verdienen de voordelen van biophilic design de aandacht. Maar ook bedrijfsmatig zijn de positieve effecten relevant. Gezonde werknemers zijn immers productiever en minder vaak ziek wat scheelt in de personeelskosten. En als je dan bedenkt dat personeelskosten gemiddeld maar liefst 90% van de totale bedrijfskosten bedragen… Een snelle rekensom:

  • 10% minder energiekosten = 0,1% lagere bedrijfskosten
  • 10% minder huur = 0,9% lagere bedrijfskosten
  • 10% minder personeelskosten = 9% lagere bedrijfskosten!
biophilic 004

Onderzoek

De onderzoekers van Terrapin Bright Green onderscheiden 14 elementen van biophilic design die grofweg zijn in te delen in drie groepen: direct contact met natuur, indirect contact met natuur en het beleven van plaats en ruimte. Daarnaast heeft Terrapin de specifieke positieve effecten van die 14 elementen in kaart gebracht. Het gaat wat te ver om dat hier allemaal op te sommen maar de kans is groot dat we hier in latere artikelen nog uitgebreid op in gaan.

biophilic 05

Het onderzoeksbureau Terrapin Bright Green uit New York houdt zich bezig met analyses van duurzaam ontwerpen. Zij doen al jaren diepgaand onderzoek naar biophilic design.

Toepassing

De ideeën van biophilic design zijn een bron van inspiratie voor ons bureau. Onze visie op natuurlijk materiaalgebruik en de elementen van biofilisch ontwerpen versterken elkaar. Naast deze synergie spreekt ook de nadruk op een integraal ontwerpen ons erg aan. Alleen een goede samenwerking tussen architect, interieurontwerper en landschapsarchitect kan resulteren in een optimale biofilische omgeving. De voordelen zijn concreet en evident, zowel voor de mens als voor de portemonnee.