Biophilic architectuur in het onderwijs

In de gebouwde wereld van onze kinderen, de onderwijsgebouwen, zouden biophilic ontwerpprincipes een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Onze hersenen en dus ook de ontwikkelende hersenen van onze kinderen zijn geëvolueerd door het ontdekken en verkennen van de natuur. Instinctieve reacties op de natuurlijke wereld zijn diepgeworteld in de menselijke psyche. We zijn allen psychologisch geprogrammeerd om te reageren op materialen, dieren, groen, vormen, temperatuur, vochtigheid, lucht, geluid, licht, schaduw, weer, zon, seizoenen dagritme, enz.

Ecologische Architect Banner


Gebouwen waarin de identiteit en intelligentie van onze kinderen groeit en vorm krijgt, moeten zo ontworpen worden dat deze instinctieve reacties gestimuleerd worden en kinderen optimaal kunnen leren en gedijen. Wanneer de natuur dat in al haar vormen geïntegreerd wordt in de onderwijsomgeving, levert dit enorme positieve effecten op voor de gesteldheid, de concentratie en het leervermogen. Dit doen we door biofilische principes concreet door te laten werken in het architectonische ontwerp, de gebouwvorm, de materiaalkeuze en, last but not least, de installaties. Zo hebben we bijvoorbeeld de basisschool De Verwondering in Almere ontworpen op basis van deze uitgangspunten.

 Dsc9589 Bewerkt
Dsc9589 Bewerkt

Scholen zouden de biophilic principes moeten beschouwen als een eenvoudig middel om zowel de academische prestaties van kinderen als het welzijn van haar werknemers te verbeteren. Dagelijkse blootstelling aan de natuur is een van de belangrijkste factoren in de kwaliteit van een leer- en werkomgeving. Een effectieve en holistische manier om kinderen en volwassenen beter te laten functioneren. Een omgeving die het welzijn en het moreel vermogen verbetert, wat personeelsverloop vermindert en productiviteit verhoogd. Beide resulteren in tevredenheid en dus het behoud van personeel en leerlingen. Kostenposten voor verzuim, werving, extra personeel en ondersteuning worden lager.

Ecologische Basisschool De Verwondering Almere
Ecologische Basisschool De Verwondering Almere

Groen in de directe omgeving, daglicht en uitzicht op de natuur verbeteren de leeromgeving:

  • 96% van alle kinderen verkiezen natuur en een buitenlocatie, boven een binnen locatie
  • Contact met de natuur vergroot de aandacht en concentratievermogen
  • De leercapaciteit verhoogt met 20 tot 25%
  • Hogere testscores van 5 tot 15%
  • Minder personeelsverloop, ziekteverzuim en presentisme onder leerkrachten
  • Natuurlijke materialen en planten maken een leeromgeving visueel en tactiel wat kinderen activeert en uitdaagt

Biofilische school De Verwondering

De biofilische school in Almere zit vol met verwijzingen naar de natuur en vormt het ideale ontwikkelingsklimaat voor haar leerlingen

Lees verder

Natuur BSO Struin

BSO Struin beschikt over een groot stuk natuur waar kinderen na school worden losgelaten om al spelende over de natuur te leren

Lees verder