Gastspreker bij afscheid Rijksbouwmeester

Komende woensdag neemt Rijksbouwmeester Frits van Dongen officieel afscheid. ORGA architect Daan Bruggink zal in een pitch de toekomst van de bouw in de biobased economie toe te lichten. Vooral zijn ideeën over duurzame bouwmaterialen en de integrale samenwerking tussen architect en aannemer bij ORGA zullen ter sprake komen.

Afscheid rijksbouwmeester 02

Als een van de ‘mogelijk makers’ van de nieuwe bouwcultuur houdt Daan voor de Rijksbouwmeester een pitch over bouwen in de biobased economy

De Live #4 sessie is onderdeel van het afscheid van Frits van Dongen en wordt georganiseerd door Nederlandwordtanders. De projecten die hier onder de aandacht worden gebracht illustreren de rol van de mogelijk makers in vernieuwende ruimtelijke ontwikkelingen.

Het contrast in de bouwcultuur toen Daan studeerde in Delft en die van nu is groot. Het feit dat de bouw door een toenemende grondstoffenschaarste een andere richting in moet slaan heeft natuurlijk gevolgen. Dat geldt ook voor de deeleconomie waarin projecten steeds minder vaak top-down opgestart en uitgevoerd, de opdrachtgever eist zelf een rol in de ontwerp- en uitvoeringsfases. Actuele ontwikkelingen waar bouwers van de toekomst op in zullen moeten spelen.

Afscheid rijksbouwmeester 01

Het ambt van Rijksbouwmeester bestaat sinds 1807. Hij draagt zorg voor de stedenbouwkundige inpassing en de architectonische kwaliteit van rijksgebouwen. Verder adviseert hij de regering over het nationale architectuurbeleid met speciale aandacht voor monumenten en beeldende kunst.

De bijeenkomst op 18 maart is besloten maar beelden van de pitches van de mogelijk makers zullen na afloop online worden gezet. Zie voor meer info Live #4 en toekomstige blogposts.

Update: een video van Daan’s pitch is inmiddels beschikbaar en hier te vinden.