Delta Marina is een jachthaven aan het Veerse Meer nabij het dorpje Kortgene. Enkele jaren geleden heeft het jachthavenbedrijf plannen opgevat om de faciliteiten in en rond de haven op duurzame wijze op te knappen en uit te breiden. Voor het ontwerpen van een park met recreatiewoningen en een reeks permanente woonhuizen naast de jachthaven werd ORGA architect benaderd.

delta-marina-001

De twee havens van Delta Marina aan het Veerse Meer

Historie

Eeuwen geleden in 1684 werd er bij Kortgene al een veer- en landbouwhaven aangelegd maar pas in 1872 verscheen de eerste bebouwing in de vorm van een veerhuis: een houten lokaaltje op een terp. De huidige jachthaven kwam er in 1964 en is met een landtong afgescheiden van de oorspronkelijke haven. De onderstaande foto geeft een beeld van de jachthaven een paar jaar na de bouw. Rond 2000 heeft Delta Marina ook de oorspronkelijke landbouwhaven verworven en bereikte het jachthavencomplex z’n huidige omvang.

delta-marina-002

De tweede havengeul met de jachthaven op een ansichtkaart uit 1986

Ambitie

Het is de missie van Delta Marina om watersporters en bezoekers kwalitatief hoogwaarde faciliteiten te bieden voor dagelijks verblijf op en rondom het water. Alle ligplaatsen zullen worden verhuurd aan varende watersporters die in Zeeland een volledig uitgeruste thuishaven zoeken. Op het water en in het gebied rond de havenbekkens zal een dorpsgemeenschap van watersportfamilies verblijven die geniet van de vele topvoorzieningen.

Een vroege schets van de plannen door landschapsarchitectuurbureau Copijn

Uitgangspunt

De opdrachtgever sprak de wens uit om de bebouwing rond de jachthaven boven de uitstraling van een gemiddeld bungalowpark uit te tillen en vroeg ons in een vroeg stadium al om mee te denken. Zowel de recreatiewoningen als de woonhuizen die we gaan ontwerpen zullen worden ingebed in de omliggende groene zone waarbij organische verbindingen met de jachthaven worden aangebracht. Zichtlijnen naar het water spelen daarbij een belangrijke rol, zowel in de architectuur als in het landschapsontwerp.

delta marina 004

Op deze overzichtsfoto zijn de plekken aangeduid waar de woningen naar ORGA ontwerp gebouwd zullen worden 

Biobased gebouwen

Behalve het naadloos inpassen in de natuur zijn duurzame bouwmethoden en biobased materiaalgebruik ook onderdelen van het programma. Parallel aan de jachthaven ligt een groene strook waar zo’n 32 recreatiewoningen komen te liggen die gemaakt zijn van natuurlijke materialen en van energie voorzien worden uit duurzame bronnen. Op de kop van de oostelijke landtong komt een zestal luxe woonhuizen te liggen met dezelfde eigenschappen maar dan met permanente bewoners. Dit wijkje met biobased woningen zal een van de ‘eyecatchers’ van het nieuwe complex worden, zeker vanaf het water gezien.

delta-marina-005

Op de kop van de landtong staat nu nog een Finse ‘kota’, deze zal mogelijk elders op het complex geplaatst worden

Projectteam

Opdrachtgever Delta Marina heeft een team van gespecialiseerde partijen bij elkaar verzameld om de vernieuwing van het jachthavencomplex vorm te geven:

  • Projectorganisatie: Bladgroen
  • Landschapsontwerp: Copijn
  • Architectuur: ORGA architect en Allard architecture

Inmiddels is de ontwerpfase in volle gang en hebben we al de nodige schetsen op (digitaal) papier staan. Volg onze site en social media voor meer updates.

delta-marina-007