De gemeente Doetinchem schreef een tender uit voor een nieuw te bouwen woonwijk op het voormalige terrein van een planten- en bomenkwekerij. In samenwerking met ontwikkelaar Piquet en Welling Bouw stelden we het winnende plan samen.

Gemeenschappen ontstaan vanuit een gezonde voedingsbodem en dat is nu precies waar de gronden in De Kwekerij van oudsher om bekend staan. Het voorliggende stedenbouwkundig plan bevat zestien aan elkaar geschakelde kavels. Het was onze insteek om deze kavels op een optimale wijze in te vullen met als basis het ‘Naoberschap’. Een plek waar buren samen komen, samen leven en samen bepalen hoe er invulling wordt gegeven aan de leefomgeving. Daarbij zoek je als architect naar een goede balans tussen privé en collectief. Enerzijds is er een grote mate van privacy, maar in een Naoberschap kijk je ook naar elkaar om. Mocht er hulp nodig zijn, dan is er altijd iemand in de buurt. Dat stukje aandacht voor elkaar biedt veiligheid en voorkomt eenzaamheid.

Orga Architect De Kwekerij Doetinchem 001

In een enigszins gedurfde zet zijn we met inzending afgeweken van het stedenbouwkundig plan voor Wijnbergen De Kwekerij dat er lag. Ontwerpkeuzes vanuit zowel het stedenbouwkundig, architectonisch en landschappelijke oogpunt hebben geleid tot een gevarieerd plan met diverse woningtypen, waar verschillende soorten bewoners hun intrek kunnen nemen. Zo sluit de woonomgeving beter aan bij de principes van het Noaberschap. Bovendien kunnen door deze oriëntatie van de gebouwen, het openbare groen en het water veel meer bomen en bestaande ecologie behouden worden.

Orga Architect De Kwekerij Doetinchem Landschap Door Buro Ontwerp & Omgevingen
Een schets van het landschapontwerp door Buro Ontwerp & Omgevingen

De verschillende woningtypes zijn uiteraard ontworpen vanuit biobased bouwmethodes en sluiten in uitstraling en materiaalgebruik aan bij het omliggende natuurlijke landschap. De woningen hebben aan de waterzijde een gelijk vlonderterras, open en zichtbaar aan het water en verbonden door een slingerend en lager gelegen pad. De percelen worden zacht afgebakend met gemengde, bloeiende en besdragende hagen en rillen van wilgentakken. Natuurinclusief en biodiversiteit zijn sowieso een belangrijk onderdeel van het plan. Open water met bloemrijke oevers, velden met ruige wildgroei en bermen die ecologisch beheerd worden. Ook in de huizen en tuinen vinden vogels plek om te schuilen, te nestelen en te foerageren. Het plan biedt een opstap voor de natuur om het landschap uit te doen groeien tot een leefomgeving voor een diverse groep dieren en planten.

  

Orga Architect De Kwekerij Doetinchem 002
Orga Architect De Kwekerij Doetinchem 003

Het plan BuitenGewoon werd bedacht en uitgewerkt door het volgende team:

  • Ontwikkelende bouwer: Welling bouw & onderhoud
  • Ontwikkelaar: Piquet Development
  • Architecten: Guus Degen en Daan Bruggink, ORGA architect
  • Landschapontwerp: Buro ontwerp & omgevingen
  • Adviseur energie en bouwfysica: Bouwvise RI
  • Makelaar: REBO Woningmakelaars
  • Brand developer: Enjoy Branding