Het kavel voor het nieuwe hoofdkantoor van TOS ligt op een fraaie plek in het gebied wat wordt aangeduid als de ‘brug’ tussen de stad Rotterdam en het havengebied. Omdat de plek een focuspunt vormt van zichtlijnen vanaf de Nieuwe Maas, de stad en vanuit de Robbenoordse haven vraagt het om een gebouw met uitstraling. Hoewel we nog in een vroege fase van de planvorming zitten zijn is het wensenpakket inmiddels uitgewerkt en gevisualiseerd in een eerste schetsontwerp.

Orga Architect Tos Head Office 002

Het trapsgewijze gebouw heeft tussen 2 en 6 lagen en geeft daardoor ruimte en licht aan het zicht op de rivier. De ronde hoeken creëren een iconisch gevormd gebouw geïnspireerd op scheepsvormen, met heldere opbouw en heldere vormen, strak gedetailleerd. Rustige natuurlijke kleuren ondersteunen de uitstraling. Het nieuwe gebouw van TOS maakt een aansluiting op de wandelpromenade en creëert extra ruimte voor openheid en groen.

Orga Architect Tos Head Office Duurzaamheidsdoorsnede.png

De hoge duurzaamheidsambities van TOS komen tot uiting in een uitgebreide verzameling van maatregelen die tevens zorgen voor een klimaatadaptief gebouw. De bovenstaande graphic laat zien hoe we voornemens zijn deze ambities te realiseren bekeken vanuit verschillende invalshoeken: klimaat, de gebruiker en de materialisering.

Orga Architect Tos Head Office 003

Projectteam:

  • Projectarchitecten: Aafke van Dijk, Daan Bruggink, Lex van Ewijk
  • Opdrachtgever: TOS