In de bossen op de Utrechtse Heuvelrug hebben we een nieuwe biofilische woonomgeving op een bos- en heiderijk perceel ontworpen, waar je niet dichterbij de natuur kunt leven.

Orga Architect Utrechtse Heuvelrug 007a

Om de natuurlijke connecties tussen woonhuis en landschap optimaal te benutten werkte architect Steven van Leeuwen vanaf het begin nauw samen met landschapsontwerper Nico Wissing. Zo kon de biofilische kwaliteit van het ontwerpconcept doorgezet worden in het aangrenzende landschapsontwerp. De glooiende lijnen in het landschap rondom de woning worden zoveel mogelijk behouden. Strakke en harde vormen worden zoveel mogelijk gemeden en organische, gebogen lijnen hebben de overhand waardoor een natuurlijke overgang naar het omliggende heide en bosgebied wordt ervaren.

Orga Architect Utrechtse Heuvelrug 002a

Het hoogteverschil in het terrein wordt opgelost in het ontwerp waardoor de gebouwen opgaan in de omgeving. De horizontaliteit van het gebouw wordt versterkt door verschillende materialen toe te passen in de gevels voor het half souterrain en de begane grond. Daarbij worden sommige materialen, kleuren en vormen herhaald zodat elke laag wel zijn eigen karakter maar samen toch een evenwichtig geheel vormen.

Orga Architect Utrechtse Heuvelrug 004a

De woning en recreatiewoning hebben een gezamenlijke entree maar splitsen zich uiteindelijk op. De twee gebouwen staan met de ‘ruggen’ naar elkaar toe zodat de privacy voor beide gebouwen wordt gewaarborgd. Elke ruimte in de twee gebouwen biedt een eigen uitzicht, variërend van het bomenrijke bos tot een vergezicht over het heidelandschap. Er is gekozen voor een duidelijke andere vormentaal achter de zwarte lange wanden om zo een andere wereld te creëren. De ruimte tussen de twee lange zwarte wanden zal zich via landschappelijke lijnen voorzetten in de omgeving waar bos en heide elkaar ontmoeten.

Orga Architect Utrechtse Heuvelrug 005a

Bouwtechnische zijn er verschillende principes toegepast in het ontwerp. In grove lijnen bestaat het uit een betonnen kelderbak met daarop twee CLT schijven voor de begane grondvloer en het dak. Het CLT zorgt ervoor dat grote overstekken mogelijk zijn zonder te veel materiaal en staal toe te hoeven passen. Een kolom-ligger structuur van gelamineerd lariks i.c.m. HSB-wanden zorgen voor de overige draagconstructie. De kozijnen worden uitgevoerd in gelamineerd en gevingerlast Fraké met tripple glas. Behalve de zwarte achterzijdes uit gebrand hout zijn de gevels, terrassen, balustrades en de onderzijdes van de daken eveneens uitgevoerd in Fraké hout.

Orga Architect Utrechtse Heuvelrug 003

Materiaal en plantgebruik bestaat uit natuurlijke materialen als hout, halfverharding, gestapelde zoden en duurzaam corten staal. De beplanting zal bestaan uit inheemse en lokale soorten bomen, struiken, vaste planten, bloembollen en bloemrijke mengsels. Welke soorten een meerwaarde voor de omgeving en de fauna was daarbij leidend.

Orga Architect Utrechtse Heuvelrug 006a

Regenwater wordt op het terrein geborgen en kan ter plekke infiltreren in de bodem. Via licht glooiende hellingen en strategisch aanleggen van kleine greppels wordt het hemelwater van de bebouwing en het verhard terrein naar een ven geleid. Daar kan niet alleen in de natuur gezwommen worden maar zal in en rond het water tevens een geheel eigen biotoop ontstaan waar flora en fauna zich kan ontwikkelen. Kortom, in dit integrale, holistische plan zullen nieuwbouw en landschap naadloos in elkaar overlopen en gaan duurzaamheid, biodiversiteit en functionaliteit hand in hand.

Projectteam:

  • Opdrachtgever: Particulier
  • Projectarchitect: Steven van Leeuwen
  • Landschapsontwerp: Studio Nico Wissing
  • Aannemer: Bouwbedrijf Van Engen
  • Energieadviseur: Plushuis
  • Constructeur: Lamers en Visser
  • Interieurontwerp: Shari Lee Gumbs
  • Installateur: H2O installatietechniek
  • Gelamineerd houtconstructie: Heko Spanten

Alle bovenstaande impressies zijn gemaakt door Studio Nico Wissing en mogen niet zonder toestemming gepubliceerd of gereproduceerd worden